fbpx
Pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál Gaženica v Zadaru
Společnost Zakládání staveb, a. s., a její organizační složka Záhřeb se podílely na realizaci v současnosti největšího projektu svého druhu na území Jadranské riviéry a celého Středomoří. Jednalo se o pilotové založení přístavních mol chorvatského trajektového přístavu v Zadaru. Přístaviště se skládají celkem ze čtyř mol a několika příbřežních přístavišť. Jednotlivá mola jsou založena na dvou až pěti řadách pilot. Na pilotách byl rovněž založen tzv. recirkulační kanál mezi volným mořem a bazénem rybářského přístavu. Celkem zde bylo realizováno 359 ks pilot průměru 1340 mm s rozšířenou patou na 1500 mm, vetknutou 3,0–4,5 m do zdravého skalního podloží. Práce z vodní hladiny byly mimořádně náročné, pro zhotovení pilot byly navíc stanove-ny přísné tolerance: výška hlavy ±5 cm, půdorysné umístění do 10 cm ve všech směrech od ideálního středu.

Výměry:

Celkový počet pilot: 359 ks
Celková délka pilot: 6975 m
Průměrná délka piloty: 19,5 m (9,80–31,30 m)
Hmotnost uložené výztuže
(včetně trvalé výpažnice):
2197 t
Objem uloženého betonu: 9855 m3

 

Zákazník:

Strabag, d. o. o., Záhřeb, Chorvatsko

Investor:

Lučka uprava Zadar (ředitelství přístavu Zadar)

Cena:

3 314 405 EUR vč. DPH

Rok:

2011–2012

Nosné technologie:

Piloty