fbpx
Zajištění stavební jámy administrativního a obchodní objektu Quadrio v centru Prahy
Na jednom z nejcennějších pražských pozemků, ve Spálené ulici na Novém Městě, v bezprostředním sousedství bývalého obchodního domu Máj, vznikla novostavba objektu zvaného Quadrio. Zajištění hluboké stavební jámy pro tento objekt v husté okolní zástavbě a v bezprostředním kontaktu s konstrukcemi stanice metra Národní třída představovalo v mnoha ohledech velmi náročný úkol jak z hlediska projekčního, tak realizačního. Pažení stavební jámy bylo po celém obvodě navrženo pomocí kotvené vodotěsné převrtávané pilotové stěny, vrtané z úrovně předvýkopu, zajištěného do hloubky 5,5 m záporovým pažení. K podchycení stávajícího objektu OD MY a při dotěsnění styku pilotových stěn a eskalátorového tunelu metra byla použita trysková injektáž. Původní vzduchotechnickou šachtu metra bylo nutné převést nezávislým horizontálním kanálem, umístěným pod základovou deskou novostavby objektu do nové pozice s pažením stříkaným betonem, hřebíky a sítěmi KARI. Hloubka stavební jámy dosahovala 18–20 m, v místě VZT kanálu až 26 m od stávajícího terénu.

Výměry:

Převrtávaná pilotová stěna,
piloty prům. 880 mm
(částečně 1180 mm):
5580 m
Kotvy dočasné
pramencové:
4860 m
Stříkaný beton: 4819 m2
Ztužující věnec pilot: 175 m3
Trysková injektáž: 176 m
Železobetonové převázky: 300 m3
Mikropiloty 114/10: 208 m
Tyčové dočasné kotvy: 312 m
Kotevní trny 2x R 25: 1395 m
Zápory HEB 300: 148 m
Dřevěné pažiny: 1185 m2

 

Zákazník:

Metrostav, a. s.

Investor:

CPI Národní, s. r. o.

Cena:

46,5 mil. Kč

Rok:

2012–2014

Nosné technologie:

PilotyKotvyVrtané zápory