fbpx
Karlův most — definitivní ochrana základů pilířů č. 8 a 9
Základy pilířů č. 8 a 9 Karlova mostu jako jediné pocházely ješ-tě z doby jeho výstavby ve 14. století, a nebyly tedy dostatečně chráněny proti podemletí v době zvýšených průtoků v řece. Jejich de?nitivní ochrana byla zajištěna vytvořením dostatečně odolné uzavřené obálky kolem základů obou pilířů, založené na hloubku cca 1,5 m do skalního podloží. Na povodních i protivodních špicích pilířů byla obálka vytvořena ze štětovnic Larssen IIIn. Vzhledem k neproberanitelnému podloží bylo nut-né před jejich osazením provádět předvrty vrtnou soupravou a teprve následně zavibrovat štětovnice. Pod oblouky mostu byla obálka, vzhledem k malé světlé výšce, vytvořena ze sloupů tryskové injektáže O 600 mm v osových vzdálenostech 0,5 m, do nichž byly následně osazeny výztužné ocelové trubky, čímž vznikla tuhá palisádová stěna. Po vyčerpání takto vzniklých jímek byla uvnitř jímky u každého z pilířů otevřena průzkumná archeologická sonda a následně zahájena komplet-ní sanace dříků pilířů – výměna kvádrů a nové spárování. Práce byly dokončeny zhotovením výztužného žlb. věnce tl. cca 0,5 m kolem obou pilířů, který ochrannou obálku uzavírá shora a působí jako vodorovný uzavřený rám, do něhož je kotvena obálka ze štětovnic i palisáda z mikrozápor. Veškeré stavební práce probíhaly z lodních mechanismů a pon-tonů. Práce pod vodou byly prováděny ve spolupráci s potápěči.

Výměry:

Základy pilířů:
Těžba nánosů: 905 m3,
Injektáž kaveren a záhozů: 15 m3,
Zához kamenem: 210 m3,
Štětovnice Arbed AS 500: 83 m2,
Štětovnice Larssen IIIn: 925 m2,
Předvrty: 1680 m,
Trysková injektáž O 600 (M1):
1600 m,
Ocelové trubky O 194/10 mm:
1774 m,
Žlb. věnec: 145 m3,
Nosníky HEB 120: 300 m.

Dříky pilířů:
Bourání a odvoz: 20 m3,
Výměna kamenů: 5 m3,
Čištění a spárování: 134 m.

 

Zákazník:

Mott MacDonald, Národní 15, Praha 1

Investor:

Magistrát hl. m. Praha, Praha 1

Cena:

36,7 mil. Kč

Rok:

2004–2005

Nosné technologie:

Trysková injektážBeranění