fbpx
Rekonstrukce železničního mostu přes Labe u Čelákovic

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice
Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v ev. km 6,330

 

Ocelový železniční most přes Labe byl rozhodujícím stavebním objektem optimalizovaného železničního úseku. S ohledem na technický stav a věk mostu byla navržena celková rekonstrukce vodorovné nosné konstrukce i spodní stavby. Původní most byl tvořen dvěma souběžnými jednokolejnými mosty.
 

Práce byly zahájeny v dubnu 2020 a byly rozděleny do dvou etap. V I. etapě probíhaly práce na vytvoření spodní stavby jednokolejného mostního provizoria, na které bylo nutné po dobu rekonstrukce přeložit dopravu. Pro horní konstrukci provizoria byla použita konstrukce koleje původního mostu, vynášená na dočasném založení mostními pilíři PIŽMO. Ve II. etapě, po přesunutí provozu na mostní provizorium, byla zahájena vlastní rekonstrukce mostu spodní stavby. Pilíře byly prakticky celé odbourány, opěry částečně. Provedena byla sanace podzákladí pomocí sloupů tryskové injektáže a mikropilot a nové hlubinné založení objektu na velkoprůměrových pilotách. Následně byly vybudovány nové definitivní pilíře a úložné prahy na opěrách a na novou spodní stavbu byla vysunuta nová nosná ocelová mostní konstrukce.  
 

Prováděné práce speciálního zakládání byly výjimečné svojí komplexností, a to jak z hlediska použitých technologií, tak z hlediska způsobu jejich nasazení v jednotlivých etapách provádění – z vody, ze zřízených štětových jímek v řečišti a břehových zpevněných pracovních ploch.

 

 

 

Výměry:

Štětové stěny VL: 2683 m2
Piloty průměru 800 mm: 1000 m
Trysková injektáž 600 mm: 924 m
Trysková injektáž 900 mm: 514 m
Mikropiloty: 2025 m

 

 

 

Zákazník:

Eurovia CS, a. s.

Investor:

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Cena:

49,5 mil. Kč

Rok:

2020-2022

Nosné technologie:

PilotyMikropilotyTrysková injektážBeranění