fbpx
Modernizace železniční trati Púchov–Žilina

Modernizace železniční trati Púchov–Žilina
Založení železničního mostu přes Nosickou přehradu na Váhu (2017–2019)


V rámci I. etapy Modernizace železniční trati Púchov–Žilina, pro zajištění traťové rychlosti do 160 km/h v úseku Púchov–Považská Bystrica, realizovala společnost Zakládání staveb, a. s., v letech 2017–2019 práce speciálního zakládání na založení nového železničního mostu přes Nosickou přehradu. Jednalo se o realizaci pilot z vodní hladiny na pilířích P3, P4, P5 a z terénu na pilíři P6, dále beranicí a montážní práce na výstavbě přístavních hran, dvojitých štětových jímek pro pilíře P3, P4, P5, umělého poloostrova pro pilíře P6, P7 a těsnicí tryskovou injektáž na čtyřech základech P3 až P6. Součástí dodávky bylo i poskytnutí obsluhy pontonů na zásypy dvojitých jímek, montážní práce na vodní hladině a různé další manipulační a pomocné práce, které vyžadovaly použití pontonových plošin a remorkérů. Technickou náročností a důležitostí představuje tato stavba jednu z nejvýznamnějších a nejzajímavějších zakázek společnosti Zakládání staveb, a. s., v desetiletí.
 

Výměry:

Hlavní objemy prací speciálního zakládání:

Štětové stěny VL604: 12 200 m²;

Ocelové konstrukce: 185 t;

GEWI tyče: 2200 m;

Piloty průměr 900 mm: 1500 m;

Trysková injektáž: 8400 m;

Vnější obsypy pat štětovnic v oblasti jímek P3 až P5: ca 36 000 m³.

 

Zákazník:

Doprastav, a. s.

Investor:

Železnice Slovenskej republiky

Cena:

5 132 000 EUR

Rok:

2017–2019

Nosné technologie:

PilotyTrysková injektážBeranění