fbpx
Tunel Blanka v Praze, stavba č. 0080, úsek Prašný most–Špejchar
Tato část páteřního úseku tunelu Blanka má délku cca 520 m a byla provedena v hloubených tunelech v otevřené stavební jámě. Stavba se nachází se mezi stanicí metra Hradčanská a ulicí Svatovítskou. Na západě navazuje tento úsek na stavbu hloubených tunelů č. 9515 Myslbekova–Prašný most a na východě na hloubené tunely stavby č. 0079 Špejchar–Pelc-Tyrolka.

V předvýkopu zajištěném v celé délce stavby kotveným záporovým pažením byly realizovány tři řady konstrukčních podzemních stěn tl. 800 v rozmezí hloubek 16,5–23,5 m, které vymezují dvě tunelové trouby.
Následně byla v koruně podzemních stěn vybetonována stropní deska, stavební jáma zasypána, obnoven provoz na povrchu a pak byla zahájena těžba uvnitř tunelových tubusů pod stropní deskou a betonáž základové desky (prováděl vyšší dodavatel).

Výměry:

Podzemní konstrukční stěny: 41 653 m3
Záporové pažení: 7183 bm
Kotvy 2-4pramencové: 8172 m

Zákazník:

Hochtief CZ, a s.

Investor:

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena:

583,9 mil. Kč

Rok:

2009–2013

Nosné technologie:

Podzemní stěny