fbpx
Palác Národní – zajištění stavební jámy a podchycení historických objektů
Zajištění hluboké stavební jámy projektu paláce Národní v centru Prahy vyžadovalo otevření stavební jámy s hloubkou přes 14,0 m. Dno se nachází 4,0 m pod úrovní hladiny podzemní vody a cca 2,0 m pod úrovní povrchu skalního podloží. Hlavní část obvodu stavební jámy byla zajištěna pomocí souvislého tělesa tryskové injektáže kotveného ve více úrovních (někde vyztuženého mikropilotami). Na necelé třetině obvodu bylo použito záporové pažení doplněné tryskovou injektáží pod úrovní HPV. Součástí zajištění stavební jámy byla i opatření pro dočasné podchycení památkově chráněných dvorních křídel objektu Mikulandská 7 pomocí ocelové konstrukce a mikropilotových bárek. Soubor opatření a technologií, uplatněných při zapažení hluboké stavební jámy pro palác Národní a při podchycení původních konstrukcí činí z této stavby technicky pozoruhodné dílo.

Výměry:

Trysková injektáž (většinou prům. 1500 mm): 2960 m
Ocelové mikropiloty (127x12,5 a 114x10 mm): 1289 m
Kotvy 3 a 4pramecové a tyčové (Dywidag): 3959 m
 

Zákazník:

HINTON, a. s.

Investor:

Palác Národní, a. s., (SEBRE, a. s.)

Cena:

51,4 mil. Kč

Rok:

2012–2015

Nosné technologie:

MikropilotyTrysková injektáž