TOP realizace

Vlastnosti kategorie
TOP realizace - Pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál Gaženica v Zadaru
Pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál Gaženica v Zadaru

Nosné technologie : Piloty

TOP realizace - Převrtávaná pilotová stěna pro zajištění montážní šachty (SO 07-17)
Převrtávaná pilotová stěna pro zajištění montážní šachty (SO 07-17), prodloužení trasy A pražského metra (V. ..

Nosné technologie : Piloty

TOP realizace - Palác Národní – zajištění stavební jámy a podchycení historických objektů
Palác Národní – zajištění stavební jámy a podchycení historicky cenných objektů v centru Prahy

Nosné technologie : Trysková injektáž,Mikropiloty

TOP realizace - Zajištění stavební jámy administrativního a obchodní objektu Quadrio
Zajištění stavební jámy administrativního a obchodní objektu Quadrio v centru Prahy

Nosné technologie : Vrtané zápory,Kotvy,Piloty

TOP realizace - Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − ražba hlavní trasy
Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − ražba hlavní trasy

Nosné technologie : Trysková injektáž

TOP realizace – Tunel Blanka v Praze, stavba č. 0080, úsek Prašný most–Špejchar
Tunel Blanka v Praze, stavba č. 0080, úsek Prašný most–Špejchar

Typ stavby : Dopravní

Nosné technologie : Podzemní stěny

TOP realizace – Karlův most – definitivní ochrana základů pilířů č. 8 a 9
Karlův most — definitivní ochrana základů pilířů č. 8 a 9

Typ stavby : Dopravní

Nosné technologie : Beranění,Trysková injektáž

TOP realizace: Uzávěr Čertovky Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0002: Malá Strana a Kampa, část 21 Karlův most−Čertovka
Uzávěr Čertovky Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0002: Malá Strana a Kampa, ..

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Podzemní stěny